Verifikationssystemer til miljøteknologier i landbruget

Verifikationssystemer til miljøteknologier i landbruget

Formålet med dette Technology Outlook er at skabe klarhed over den fremtidige udvikling inden for verifikationsordninger for miljøteknologier målrettet landbrugsproduktion.

Beskrivelse

Formålet med dette Technology Outlook er at skabe klarhed over den fremtidige udvikling inden for verifikationsordninger for miljøteknologier målrettet landbrugsproduktion. Analysen vil fokusere på følgende punkter:

  • Beskrivelse af de nuværende verifikationsordninger, herunder deres krav til dokumentationsniveau
  • Beskrivelse af VERA ordningens fremtidige indhold og rammer
  • Beskrivelse af mulighederne for at landbrugsteknologier kan verificeres via DAN-ETV og EU-ETV ordninger.
  • Analyse af hvordan de forskellige verifikationsordninger vil påvirke udviklingen og markedspotentialet af nye miljøteknologier
  • Udarbejdelse af forslag til fremtidig strategi for verifikation af landbrugsteknologier. Udarbejdes i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Analysen vil omfatte udredning af udviklingen og forventninger til verifikationssystemer målrettet verificering af landbrugsteknologer. Analysen vil primært fokusere på danske og internationale verifikationsordninger og deres sammenhæng med dansk miljøregulering indenfor landbrugsområdet.

Analysen vil blive planlagt og gennemført i samarbejde med relevante styrelser, herunder Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, samt relevante virksomheder. Analysens resultater vil blive indarbejdet i en samlet rapport målrettet virksomheder, brancheorganisationer og relevante myndigheder.

Kontaktperson: Martin Nørregaard Hansen mno@agrotech.dk