We know waste

We know waste

Copenhagen Cleantech Cluster har, med Inno-MT som en af partnerne, udarbejdet en kortlægning af den danske affaldssektor.

Formålet med rapporten er at gøre danske virksomheder inden for affaldssektoren mere konkurrencedygtige; rapporten kan bruges til bedre at kunne arbejde mod nye eksportmarkeder samt at finde udenlandske samarbejdspartnere. Derudover ønskes det, at rapporten bruges af internationale aktører, som overvejer at samarbejde med den danske affaldssektor – både som partner, kunde eller leverandør.

Rapporten indeholder desuden en liste med alle danske aktører inden for dette område, aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter samt en lang række spændende cases.