Where water matters

Where water matters

Copenhagen Cleantech Cluster har, med Inno-MT som en af partnerne, udarbejdet en kortlægning af den danske vandsektor.

Formålet med rapporten er tilbyde et redskab til aktører i Danmark til bedre at kunne arbejde mod nye eksportmarkeder samt finde samarbejdspartnere. Desuden ønskes det, at rapporten kan være med til at tiltrække udenlandske virksomheder til Danmark. Dette er gjort primært ved at fremhæve de styrker såvel som udfordringer, som den danske vandsektor står overfor.

Rapporten indeholder desuden en liste med alle danske aktører inden for dette område, samt en række spændende cases.