Analyser

Analyser

Du kan se alle vores analyser og Technology Outlooks under fanen “Projekter” – Se alle analyser>>>

 

Innovationsfremmende regulering

Inno-MT udarbejder løbende analyser inden for en bred definition af miljøteknologi, hvor der bliver sat fokus på alt fra vand- og jordrensning til optimering af ressourceforbrug, indsamling af affald og miljøregulering.

10 gode råd

Inno-MT har i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og DHI udarbejdet en rapport, som sætter fokus på, hvordan din virksomhed kan planlægge og håndtere den regulering, der direkte eller indirekte berører drift og udviklingsmuligheder i jeres virksomhed.
Pjecen indeholder 10 gode råd som SMV’er kan tage udgangspunkt i, når det kommer til at tage stilling til hvordan de bedst yder indflydelse i reguleringsprocessen.

Lovgivningens Innovationseffekt

Inno-MT har, i samarbejde med Dansk Miljøteknologi, Affald Danmark og Copenhagen Cleantech Cluster, gennemført en undersøgelse, med udganagpunkt i at sætte fokus på hvordan det sikres, at lovgivningen har størst mulig positiv innovationseffekt hos danske miljøteknologiske virksomheder.

Se alle vores rapporter på reguleringsområdet her

 

Technology Outlooks

Technology Outlooks indgår som et vigtigt element i Inno-MT’s aktiviteter, da det bl.a. er her igennem, at fremtidige udviklings- og markedsmuligheder identificeres. Fokusområderne for disse Technology Outlooks bliver valgt på baggrund af, hvor netværkets medlemmer ser muligheder samt behov for forbedringer og innovation.

Inno-MT har afsluttet de tre første Technology Outlooks om hhv. technology gaps i genanvendelsesprocesser, sensorteknologi og klimateknologier i fremtidens fødevareproduktion.

Desuden er der tre igangværende technology outlook, som omhandler hhv. tekstile genanvendelsesprocesser, farligt affald og industrielle partikelfiltres effektivitet over for ultrafine partikler

Se de forskellige Technology Outlooks her.

Har du en god idé?